.... Ông lái gió...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 262

…Mặc kệ Cả Nước Xuống Hang đói nghèo
"Câu không lương" thật chán phèo
Nghênh ngang "chướng tức" bọt bèo thấy vui…

tuong_levancuong04

Mừng ông "lái gió" kịp thời
Quay xe lấy lại những lời khó nghe
Bè lũ tướng cướp theo phe
Bưng bô mua chuộc đậy che dốt hèn
Khinh ông "lái gió" giỏi chen
Chức danh học vị bằng khen tầm thường
Trong ngoài loạn lạc nhiễu nhương
Trách nhiệm lời nói vô Cương miễn bàn
Biết ông "lái gió" sỗ sàng
Mặc kệ Cả Nước Xuống Hang đói nghèo
"Câu không lương" thật chán phèo
Nghênh ngang "chướng tức" bọt bèo thấy vui😁🤣

....

Bích Nguyễn