Nghẹn ngào/Nghẹn họng…! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 170

…Nghẹn ngào nhìn toàn dân nghẹn họng
Nghẹn ngào xem cả nước trôi sông…

nguyenphutrong116

Đỉẻng nghẹn ngào toàn dân nghẹn họng
Lời nói biết đạo đức như không
Trọng nói lời nghẹn ngào móc họng
Dân chết vì đại dịch đã xong
Lời nói sao như người bị ngọng
Thí chốt chẳng giữ được đầu rồng
Nghẹn ngào mà giống như nuốt trọng
Mạng đổi một mạng chưa chắc xong
"Trùm cuối" đếm đêm dài lắm mộng
Chuyện dài nhiều tập vẫn chưa xong
Nghẹn ngào mất "tay chân" chổng gọng
Nghẹn ngào lộ bí mật bên trong
Nghẹn ngào nhìn toàn dân nghẹn họng
Nghẹn ngào xem cả nước trôi sông

....

Bích Nguyễn

Tham khảo: https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-rat-nghen-ngao-tai-cuoc...