Năm chó rất chó (Hoàng Thi)

Lượt xem: 543

“…Năm con chó dân ta càng bạc nhược
Phải nai lưng lọ mọ kiếm miếng ăn
Quyền tự do bị Đảng cấm Đảng ngăn
Khổ như chó và còn nhiều cái chó !!!...”

nam_cho01

Sang năm mới là năm con chó
Đất nước mình vẫn chẳng có tự do
Dân chủ Đa nguyên Đảng vẫn cấm không cho
Để đất nước đắm chìm trong bóng tối

Năm chon chó Đảng vẫn đi lạc lối
Tiếp tục lừa, gian dối để mị dân
Rằng Đảng quang vinh rất chân chính đàng hoàng
Đưa đất nước đến Thiên đàng Cộng sản.

Nhưng thực tế dân ta đều chán nản
Bởi vì mang phận chó Đảng ban cho
Phải bươn chải kiếm áo ấm cơm no
Để nuôi Đảng nhóm lò thiêu đồng chí

Sang năm chó Đảng càng tăng thuế, phí
Để có tiền bù đắp khoản hụt chi
Mặc dân đen thống khổ khóc như ri
Bởi phận chó không gì thay đổi được.

Năm con chó dân ta càng bạc nhược
Phải nai lưng lọ mọ kiếm miếng ăn
Quyền tự do bị Đảng cấm Đảng ngăn
Khổ như chó và còn nhiều cái chó !!!

13/01/2018
Hoàng Thi