.... Trận Thì Ngu Thiệt...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 348

“…Đem dân chọt mũi khùng điên
Biến dân thành cỗ
máy riêng làm giàu
Lưới trời em thoát được sao
Màn trời tính sổ em mau nộp mình…”

nguyenxuanphuc_tranthinguyetthu

Biết tên em! Trận thì ngu thiệt
Dân khui ra khinh miệt coi thường
Bóng mát đầu niễng soi gương
Mâm vàng khoe mẽ một phường hại dân
Việt Á lòi rõ nhân thân
Lò thiêu cháy rực chia phần thịt xôi
Kit test Covid ăn hôi
Đệ nhất khả ố cặp đôi ác tà
Lưu manh khốn nạn ba hoa
Khai thác lỗ mũi phát loa láo lì

Rõ tên em! Ngu thì thiệt trận
Sáng mắt dân lửa hận ngút trời
Dịch bệnh dân sống cầm hơi
Em nương tựa cách ngồi chơi đếm tiền
Đem dân chọt mũi khùng điên
Biến dân thành cỗ máy riêng làm giàu
Lưới trời em thoát được sao
Màn trời tính sổ em mau nộp mình
Đồng bọn thủ đoạn siêu tinh
Trình khai trùm cuối bất minh giết người

Bích Nguyễn

Đọc thêm: https://www.datviet.com/ro-tin-vo-nguyen-xuan-phuc-la-trum-cuoi-dung-sau-vu-viet-a/