.... Hậu hoa hồng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 209

Dân đen khắc khoải sống còn
Trong cơn đại dịch lách lòn thiệt thân
Đỉẻng ác vô cảm bất nhân
Thừa cơ phè phỡn lột trần nhởn nhơ…

nguyenthanhlong_chungocanh

Núi nợ chẳng thấy ai lo
Mập mờ mưu kế chơi trò giật dây
Thương mại Y tế là đây
Lợi nhuận kit test một bầy mọt sâu

Lương y xuống cấp thảm sầu
Độc quyền trọn gói nhu cầu tử sinh
Vặt lông người bệnh tài tình
Thuốc giả chết thật rung rinh túi tiền

Bè đỉẻng gian xảo đảo điên
Dung túng phe phái tung riêng phép màu
Hoa hồng đong đếm làm giàu
Thiên đường tanh tưởi tranh nhau xác người

Dân khổ quan hớn hở cười
Dân chết quan sống kiếp đời mát êm
Giờ thì ngày cũng như đêm
Quan khóc qua ải chất thêm nhục hèn

Rõ ra một đám quan quèn
Ăn trên ngồi trốc thói quen hại đời
Bất tài vô đức chơi bời
Cả Nước Xuống Hố hết hơi mỏi mòn

Dân đen khắc khoải sống còn
Trong cơn đại dịch lách lòn thiệt thân
Đỉẻng ác vô cảm bất nhân
Thừa cơ phè phỡn lột trần nhởn nhơ

....😡

Bích Nguyễn