.... Xiết tròng mọi giá...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 184

Hệ thống giáo dục nát nhèo
Mỗi năm thay sách cái vèo lợi xong
Nhắm vào trẻ nhỏ vặt lông
Xiết tròng mọi giá xơi không nghỉ ngừng…

nguyenkimson05
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Lạ lùng phát biểu của Sơn
Sách khổ to giấy tốt hơn nhiều màu
Nội dung chẳng khác chút nào
Độc quyền ép giá làm giàu túi quan

Giáo dục theo kiểu dối gian
Lợi nhuận in sách bầy đàn ăn quen
Tham đần đầu óc tối đen
Dẫn dắt trí tuệ không đèn sáng soi

Dọc ngang hưởng sái ló mòi
Phần trăm chia miếng riết rồi công khai
Thương mại giáo dục quá tài
Núi nợ bám chắc trên vai dân nghèo

Hệ thống giáo dục nát nhèo
Mỗi năm thay sách cái vèo lợi xong
Nhắm vào trẻ nhỏ vặt lông
Xiết tròng mọi giá xơi không nghỉ ngừng

Góp phần phá hoại thẳng thừng
Rối mù kiến thức như rừng hoang sơ
Chức vụ trình độ i tờ
Trách nhiệm Bộ trưởng mịt mờ tương lai

....

nelson_mandela_quote

Bích Nguyễn

Một Chính phủ có nhiều Bộ trưởng không biết làm gì!😡