.... Huyết trình...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 180

Đời đời oanh liệt ngẩng đầu
Ngàn năm chứng tích hằn sâu huyết trình
"Hạ bức màn sắt bất minh
Phản kháng dân sự lập trình tự do…

luctu_thienanmon

Thiên An Môn!
Thiên An Môn!
Thảm sát chấn động càn khôn phơi bày
Tội đồ nhuốm máu thẳng tay
Thế giới lên án độc tài dã man
Quảng trường uất hận kinh hoàng
Nấm mồ lịch sử xương tàn vùi chôn

Thiên An Môn!
Thiên An Môn!
Xác thân gởi lại oan hồn về đâu
Đời đời oanh liệt ngẩng đầu
Ngàn năm chứng tích hằn sâu huyết trình
"Hạ bức màn sắt bất minh
Phản kháng dân sự lập trình tự do"

....

Bích Nguyễn

Tham Khảo:

https://tuoitre.vn/toi-4-6-hang-ngan-dan-hong-kong-thap...

https://www.luatkhoa.org/.../30-buc-anh-ve-tham-sat.../