.... Ngày thứ 94...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 229

...U giữ lãnh thổ thẳng thừng
Phản công tái chiếm không ngừng khắp nơi
Chặn đường phòng vệ chẳng ngơi
Giữ từng tấc đất tả tơi điêu tàn...

war_in_ukraine01

Rầu lo tan nát lòng Pu
Nguy cơ thua thế trận U rõ ràng
Thiệt hại chiến trận tan hoang
Ngày thứ 94 làng nhàng khó xơi

Cuộc chiến xâm lược không mời
Giết người man rợ thấu trời đau thương
Máu oan khiên nhuộm chiến trường
Mặt Pu gian hiểm tầm thường lộ ra

Từng ngày chiến sự trôi qua
Quân Pu hụt hẫng mất đà xung phong
Phương Tây cấm vận thành công
Phương tiện khí cụ Pu không còn nhiều

Xấu hổ nghênh chiến tự thiêu
Nướng quân xua biển người liều phơi thây
Tuyên truyền dối trá mặt dầy
Trắng trợn phá hủy bao vây chưa dừng

U giữ lãnh thổ thẳng thừng
Phản công tái chiếm không ngừng khắp nơi
Chặn đường phòng vệ chẳng ngơi
Giữ từng tấc đất tả tơi điêu tàn

....

Bích Nguyễn

(*) U=Ukraine