.... Mượn danh Phật...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 227

…Dưới có thẻ đỉẻng thu tiền
Lận dao giữ súng chơi liền thị uy
Xanh đen đỏ chẳng sợ chi
Thờ ngang với Phật âm trì mặt chai…

huong_lan_toa_ngat

Ngày xưa Phật ở tại tim
Tu thân tích đức gieo niềm thiện lương
Từ bi chia sẻ tình thương
Giúp người khốn khổ cùng đường đói co
Lời an ủi bớt âu lo
Áo cơm san sẻ ấm no đỡ lòng
Như ánh sáng buổi hừng đông
An vui hạnh phúc hương hồng tỏa bay
Ngày nay Phật ở bàn tay
Cúng Sao giải hạn kéo dài u mê
Trên có ban bệ bảo kê
Trăm lời một vốn gom về túi riêng
Dưới có thẻ đỉẻng thu tiền
Lận dao giữ súng chơi liền thị uy
Xanh đen đỏ chẳng sợ chi
Thờ ngang với Phật âm trì mặt chai

....

phat_thich_ca_hochiminh

Bích Nguyễn

Tham khảo:

https://www.voatiengviet.com/.../buc-tranh.../4916928.html

https://canhco.net/khi-chua-tro-thanh-noi-kinh-doanh-thi...