.... Công du...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 300

…Chủ yếu là đi ăn xin
Khắp nơi biết phạm chính mình công du
Kéo bầy tưởng thú bẩn ngu
Cáo quạ che lốt chồn lù đi chơi…

phamminhchinh15

Thủ tướng tới Washington
Khua môi múa mép cúi lòn lưu manh
Vậy mà lếu láo "Chân thành"
"Lòng tin" "Trách nhiệm" gian manh lỗi thời

Dân tình khổ nạn kêu Trời
Đói rách cõng nợ suốt đời thê lương
Điêu tàn trên khắp quê hương
Mong chờ đổi mới tang thương mỏi mòn

Thủ tướng tới Washington
Nhục hèn quen thói rúc bòn mặt chai
Giả nai hả miệng mắc quai
Lừa đảo Tráo trở Bất tài Bất minh

Chủ yếu là đi ăn xin
Khắp nơi biết phạm chính mình công du
Kéo bầy tưởng thú bẩn ngu
Cáo quạ che lốt chồn lù đi chơi

....

tuyenbo_phamminhchinh

Bích Nguyễn

Tham khảo: https://vnexpress.net/thu-tuong-de-cao-chan-thanh-long...