.... Đấm vào lòng dân...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 128

…Ký sinh ngụy biện lắm lời
Nhân cách phẩm chất rớt rơi sổ sàng
Bôi mặt hàng ngũ công an
Lộ mặt "danh giá" chồn làng súc sinh…

dangdinhdoan

Nhờ ơn đỉẻng đỏ mánh mung
Tạo ra hệ ký sinh trùng quái thai
Hình ảnh rõ nét công khai
Lạm quyền bóp tát vung tay quá đà

Ngang nhiên xâm phạm tư gia
Trang bị khí thế gian tà đỉnh cao
Nửa đêm hạ thủ ồn ào
Ăn tiền dân trả đấm vào lòng dân

Tư cách lố bịch ngu đần
Tai tiếng sắc áo thêm phần thối tha
Giang hồ chiến tích ba hoa
Kết bè bác sĩ phụ khoa đổi đời

Ký sinh ngụy biện lắm lời
Nhân cách phẩm chất rớt rơi sổ sàng
Bôi mặt hàng ngũ công an
Lộ mặt "danh giá" chồn làng súc sinh

....

Bích Nguyễn

Nguồn: https://tintuconline.com.vn/.../cach-chuc-pho-cong-an...