.... Đánh đạp dân...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 204

…Dùi cui đấm nện hồn oan khắp trời
Đánh đạp dân giống trò chơi
Quê hương tang tóc tả tơi thảm sầu
Oán hận phẫn uất từ lâu…

congan_dapmat_dan
Ảnh: tienphong.vn

Áo vàng cùng với áo xanh
Ngả tư đứng tụ loanh quanh rập rình
Kiếm ăn trên xác dân mình
Đó là hiện trạng xứ mình chán thay
Bốn bảy năm chặng đường dài
Nhờ có mặt đỉẻng quái thai âm trì
Đào tạo một lũ ngu si
Thú tính hạ đẳng biết gì nghĩa nhân
Côn đồ đạo tặc hại dân
Bẩn thỉu tư cách tham đần ác gian
Miếng ăn miếng nhục tồi tàn
Dùi cui đấm nện hồn oan khắp trời
Đánh đạp dân giống trò chơi
Quê hương tang tóc tả tơi thảm sầu
Oán hận phẫn uất từ lâu
Đắng cay thống khổ ngập đầu lương dân

....😡

Bích Nguyễn