.... Tháng ưu tư...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 211

…Bại trận oan khiên khổ nhục nấm mộ hoang
Chí cả bốn phương vẫy vùng cơn sóng lớn
Trùng dương chìm đắm trôi lạc triệu linh hồn…

father_farewell

Sao còn ung dung Tháng Tư bày cỗ tiệc
Cười hả dạ trước những kiếp phận chênh chao
Bao Đám Giỗ khóc oán hờn ai tha thứ
Những gương đời bôn ba đói lạnh thấm đau
Cờ Vàng sắc áo máu lệ rơi tàn nhẫn
Bại trận oan khiên khổ nhục nấm mộ hoang
Chí cả bốn phương vẫy vùng cơn sóng lớn
Trùng dương chìm đắm trôi lạc triệu linh hồn
Đất nước hòa bình sao còn nhiều nghiệt ngã
Con người sống rệu rã bất mãn vô hồn
Bốn mươi bảy năm chiến công khoe hổ lốn
Gây nợ công đùn dân cõng khổ tơi bời
Tiền trao nơi xứ "giãy hoài sao không chết"
Bán nước đợ dân đem Cả Nước Xuống Hang
Tư bản xe ôm xây lâu đài khôn hết biết
Xếp Hàng Chó Ngựa chật kín cổng thiên đàng
Dân mình ơi! Tỉnh chưa hay là chưa tỉnh
Thống thiết thảm sầu tiếng oán hận Tháng Tư

....

parent_farewell

Bích Nguyễn