.... Ngày thứ năm mươi...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 285

…Năm mươi ngày lưới đạn đan
Hy sinh xương máu bền gan U thề
Nguyện lòng sống gởi thác về
Toàn vẹn lãnh thổ bốn bề quê hương…

mariupol_destroyed

Cuộc chiến ngày thứ Năm mươi
Tang thương chiến địa xác người như nêm
Putin chất tội dày thêm
Quân U tay súng ngày đêm vững vàng

Tháng Tư Tutip rực vàng
Hướng dương tỏa sáng bình an tâm hồn
Lãnh thổ sanh tử trường tồn
Đổi bằng xương máu U dồn quyết tâm

Putin độc ác nhẫn tâm
Khinh thường đánh giá sai lầm đối phương
Khởi binh phát động chiến trường
Tấn công phố chợ dân thường chết oan

Putin báo hiệu ngày tàn
Tội ác diệt chủng dã man cố tình
Chiến địa tổn thất quân binh
Bỏ rơi xác chết đổ nghìn lý do

Chuẩn bị hỏa lực trận to
Cúi đầu che giấu nỗi lo mạng đền
Thí quân nuôi quạ kênh kênh
Thế giới cô lập dưới trên chiêu hàng

Năm mươi ngày lưới đạn đan
Hy sinh xương máu bền gan U thề
Nguyện lòng sống gởi thác về
Toàn vẹn lãnh thổ bốn bề quê hương

....💙💛

children_playing_in_destructed_Borodyanka

Bích Nguyễn