.... Ký sinh trùng núp bóng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 287

…Báo cáo vô thực hữu danh
Thanh tra đánh giá rành rành bất minh
Nhập nhằng kinh phí phát sinh
Báo cô nuôi đám ký sinh hội đoàn…

affiche_propaganda

Tuyên truyền danh nghĩa hội đoàn
Ngân sách tiêu tốn kinh hoàng mỗi năm
Biên chế một lũ hâm hâm
GDP hao 1%-1,7% là thường

Cánh tay của đỉẻng đáng thương
Nối dài ăn bám một phường háo danh
Đỉẻng viên dẫn dắt điều hành
Thường xuyên tốn kém ban ngành chi hao

Nuôi riết lở loét núi đào
Nợ công chất đống dân vào cõng thay
Căng phồng gánh nặng tương lai
Rúc rỉa đục khoét tiếp tay lộng hành

Thành quả tụt dốc không phanh
Nợ công báo động tăng nhanh khổng lồ
Kiệt quệ lãng phí cơ đồ
Cồng kềnh tổ chức xô bồ gian manh

Báo cáo vô thực hữu danh
Thanh tra đánh giá rành rành bất minh
Nhập nhằng kinh phí phát sinh
Báo cô nuôi đám ký sinh hội đoàn

....

Bích Nguyễn

Tham khảo:

- https://tuoitre.vn/tong-chi-phi-cho-cac-hoi-len-toi-68000...

- https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/party-and-parasites-ml-07142016103028.html