.... Đỉẻng nói khôn...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 279

…Đất Đồng Tâm đỉẻng ra tay
Bắn giết xong biết sửa sai thế nào
Oan sai khắp xứ đông lào
Đền bù giải tỏa tiền vào túi riêng…

maitiendung00

Sống nhờ tiền thuế của dân
Nuốt nhai ngốn nốc tâm thần khùng điên
Mặc dân đói khổ triền miên
Chủ nhiệm đỉẻng nói khôn liền rõ chưa

Vặt lông dân hết không chừa
Thuế tăng siêu tốc cho vừa nợ công
Còng lưng dân trả buồn không
Sống cày trả nợ quặn lòng héo khô

Đến chết không trọn nắm mồ
Đỉẻng hóa trộm cướp giang hồ lưu manh
Như phường thảo khấu tung hoành
Trưng dụng chiếm hữu tranh giành đất đai

Đất Đồng Tâm đỉẻng ra tay
Bắn giết xong biết sửa sai thế nào
Oan sai khắp xứ đông lào
Đền bù giải tỏa tiền vào túi riêng

Dân Đồng Tâm khổ triền miên
Kêu gào cầu cứu oan khiên đọa đày
Búa liềm thịnh nộ giương oai
Công nông thống thiết đắng cay đau lòng

Đỉẻng sai xin lỗi là xong
Dân sai tù tội cùm gông chết đời
Dân lành nghèo đói tả tơi
Quan chức lừa đảo ăn chơi điếm đàng

....

Bích Nguyễn

Tham khảo: https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/public-went-viral-after-leader-controversial.html