.... Đồ tể/Tội phạm..! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 287

…Tang thương trời đất dập vùi binh đao
Chiến phí binh lực tổn hao
Ảo tưởng u tối đánh vào lòng dân
Ỷ mạnh hiếp yếu bất nhân
Ỷ lớn đánh nhỏ rõ phần lưu manh…

putin_made_from_bullet

Putin đồ tể hiện hình
Chuyên quyền đe dọa an ninh toàn cầu
Khởi binh xâm lược đối đầu
Chiến sự U sụp lún sâu thế cờ
Dân U phản ứng bất ngờ
Quyết tâm giữ vẹn cõi bờ tự do
Pháo dầm đạn dập giằng co
Tinh thần chiến đấu thước đo lâu dài
Sẵn sàng chấp nhận chông gai
Đưa U thoát ách độc tài gian manh

Putin tội phạm chiến tranh
Chuyên quyền đe dọa yên lành tự do
Liều lĩnh nghênh chiến NATO
Sai lầm thế trận đắn đo tiến lùi
Tương lai vận mệnh tối thui
Tang thương trời đất dập vùi binh đao
Chiến phí binh lực tổn hao
Ảo tưởng u tối đánh vào lòng dân
Ỷ mạnh hiếp yếu bất nhân
Ỷ lớn đánh nhỏ rõ phần lưu manh

....

Dariya Marchenko_Putin_in_bullets

Bích Nguyễn

U/Ukraine.

NATO/North Atlantic Treaty Organization (Liên minh Bắc Đại Tây Dương)