.... Xử án cong/khai...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 258

…Phản ảnh Gạc Ma, Hoàng Sa
Điều 88 Dũng Vova dính tù
5 năm giam giữ trả thù
5 năm quản chế mịt mù tương lai…

ledung_vova01

Nhân danh công lý tác oai
Quan tòa xử án Cong/Khai vội vàng
Xử "người lương thiện đàng hoàng"
Xử "người yêu nước" làng nhàng bất minh

Cố gài cho tắm nhục hình
Cố vu khống ghép tội tình láo điêu
Tội danh truy tố lắm điều
Biểu tình tưởng niệm tích nhiều oan gia

Phản ảnh Gạc Ma, Hoàng Sa
Điều 88 Dũng Vova dính tù
5 năm giam giữ trả thù
5 năm quản chế mịt mù tương lai

Đỉẻng đỏ chuyên chế độc tài
Hoang mang ảo tưởng sợ ai tuyên truyền
Lộ rõ bản chất khùng điên
Lạm dụng vi phạm nhân quyền
tự do

😎😡

....

Bích Nguyễn