.... Vụ Việt kỷ luật 3 tướng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 302

Huyền thoại tướng đổ chỏng chơ
Hèn nhục trước giặc trở cờ với dân
Lộ ra bản chất như quần
Què quặt khốn nạn bất nhân bất tài…

uy_ban_kiemtra_trunguong00

Kít test Việt Á cao tay
Cứt mũi dân tế tam tai tướng nài
Quân y hàm tướng rớt ngai
Mặt trận Covid kéo "die" chung xuồng

Ban bệ đỉẻng ủy trung ương
Mặt lộ đầu cúi thấy thương quá chừng
Lúc tiền vô túi tưng bừng
Lừa dân khổ bệnh reo mừng sướng vui

Test hoài dân bệnh không lui
Sống chết kết quả hên xui miễn bàn
Chọt mũi ngoáy mũi tan hoang
Bộ kít ám ảnh kinh hoàng giấc mơ

Huyền thoại tướng đổ chỏng chơ
Hèn nhục trước giặc trở cờ với dân
Lộ ra bản chất như quần
Què quặt khốn nạn bất nhân bất tài

....

Bích Nguyễn

(*) tướng nài/tướng chăn bò.

Tham khảo: https://vietnamnet.vn/.../xem-xet-ky-luat-3-tuong-hoc...