.... Mệnh lệnh tội ác...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 333

Kharkiv máu chảy ruột mềm
Mục tiêu chiến lược kích tiêm hoành hành
Bom dội pháo nả tan tành
"Mệnh lệnh tội ác" sử xanh rủa thù…

Oleg_Makovetsky02

"Chiến dịch quân sự" tốc hành
Chứng tích xâm lược rành rành đỏ thêm
Lò nướng nung cháy ngày đêm
Bom gào đạn thét lấn thềm biên cương

Khói đen tỏa khắp chiến trường
Pháo rơi nhắm chỗ dân thường thẳng tay
"Mệnh lệnh tội ác" công khai
Kharkiv gánh chịu họa tai tơi bời

Dội bom hủy diệt đất trời
Đổ sập thành phố tả tơi dân lành
Tương tàn nghiến sạch mầm xanh
Căm thù tội ác chất thành núi cao

Tài liệu tội ác chuyển giao
Tên Mako(vetsky) được ghi vào hồ sơ
Những tên xâm lược tráo cờ
Tòa án quốc tế đang chờ xử nghiêm

Kharkiv máu chảy ruột mềm
Mục tiêu chiến lược kích tiêm hoành hành
Bom dội pháo nả tan tành
"Mệnh lệnh tội ác" sử xanh rủa thù

....

Bích Nguyễn

Tham khào: https://tintuc60giay.com/tuong-oleg-makovetsky-cua-nga.html