....Ba tuần không thắng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 346

Ba tuần Nga hết niềm tin
Chiến tranh phi nghĩa dân tình oán than
Loạn lạc đổ nát hoang tàn
U phản kích giặc hiên ngang giữa trời...

marina_ovsyannikova_nowar

Ba tuần không thắng kể thua
Tội đồ xâm lược không đùa được đâu
Chiến trường tiến kiểu ve sầu
Cầm quân khó thoái mất đầu rắn tiêu

Ba tuần binh lửa hao nhiều
Đạn bom gầm rú tiêu điều đất U
*Putin diệt chủng gây thù
*Putin trọng tội tử tù chiến tranh

Ba tuần ác thấu trời xanh
Giết người vô tội nghiệp thành đá đeo
"Đại đế" mạng rẻ hơn bèo
Chiến tranh kết thúc Pu teo thất thần

Ba tuần rối loạn ba quân
Tuyên truyền gạt lính lừa dân cạn lời
Khủng long hung hãn hết thời
Thế trận bát quái xong đời Putin

Ba tuần Nga hết niềm tin
Chiến tranh phi nghĩa dân tình oán than
Loạn lạc đổ nát hoang tàn
U phản kích giặc hiên ngang giữa trời

Ba tuần U chẳng dễ xơi
Xác người khói lửa chọc trời đau thương
Lòng U khuấy động chiến trường
Giữ gìn lãnh thổ sáng đường tương lai

america_support_ukraine

....

Bích Nguyễn

U/Ukraine.