.... Nỗi lòng chiến tranh...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 268

…Chống với quỉ đỏ xâm lăng
Truyền thông văn minh hiện đại
Chắc chắn sẽ vượt khó khăn
Lòng người quyết không thất bại…

shelling_kharkiv

U ơi!
Tôi là nạn nhân chiến tranh
Tôi bên phía người thua cuộc
Đau thương giữa những làn ranh
Đắng cay sau những ràng buộc
Phía trước toàn lũ nọc nanh
Sau lưng không người thân thuộc

U ơi!
Hình ảnh U khổ thương sầu
Là của tôi ngày xưa đó
Bom đạn gầm lướt qua đầu
Những ngày trốn chui gian khó
Chẳng biết sống chết về đâu
Đói lạnh sợ lo mưa gió

U ơi!
Gia đình bị lừa bỏ mạng
Làng xóm phút chốc tiêu tan
Dòng họ đớn đau ly tán
Quê hương khói lửa điêu tàn
Chỉ vì trót tin Cộng sản
Biết bao thảm cảnh tan hoang

U ơi!
Chống với quỉ đỏ xâm lăng
Truyền thông văn minh hiện đại
Chắc chắn sẽ vượt khó khăn
Lòng người quyết không thất bại
Diệt hết bè lũ hung hăng
U là của chung nhân loại

U ơi!
Chiến cuộc chỉ mới bắt đầu
Thế giới chung tay hỗ trợ
Từng bước qua cảnh cơ cầu
Đối diện độc tài man rợ
Tình thương chính nghĩa thâm sâu
Lòng dân không hề run sợ

....

Bích Nguyễn

U/Ukraine.