... Lưu đời...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 238

"Đảng có giết đảng không?"
Nghe mà giật thót lòng!
Đám chủ tòa sượng đống
Cơ hồ mắc phong long

buithinoi07

Người phụ nữ thiện lương
Sống giản dị bình thường
Nhân cách phàm Nữ tướng
Một câu thấu mười phương

Hỏi câu hỏi vang trời
Từng lời rõ từng lời Bà là Bùi Thị Nối
Khẩu khí để lưu đời Tại sao giết
Cụ Kình Bắn hại đồng chí mình

Chế độ hèn toan tính
Phiên tòa thật đáng khinh
Tòa phúc thẩm hôm nay
Toàn một lũ quái thai

Đức hiếu trung thất bại
Tài tâm trí khôi hài
Bà hỏi một câu thôi 5 lần chỉ một lời
Ai trả lời câu hỏi

Chỉ là hỏi vậy thôi "Đảng có giết đảng không?"
Lan tỏa giữa thinh không
Biết bao niềm khát vọng
Nghe đảng hứa hoài công

Người theo đảng u mê
Người tin đảng chán chê
Đảng mình sao tồi thế
Đồng chí chết thảm thê ....

Bích Nguyễn