.... Rất là Putin...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 398

“…Các ngài lãnh đạo xứ tôi
So với thế giới ôi thôi nhục hèn
Xin ăn miệng lưỡi giỏi lèn
Lú Niễng Lác giống mấy thèng bệnh toi…”

phutrong_xuanphuc05

Các ngài lãnh đạo nước nhà
Nhìn mặt hung ác "rất là putin"
Chẳng biết thương xót dân tình
Tham quyền cướp của riêng mình hiển nhiên

Các ngài lãnh đạo khùng điên
Tư bản đỏ mắt thấy tiền sáng trưng
Họa mất nước cứ dửng dưng
Theo giặc hồ hởi vui mừng ăn chơi

Các ngài lãnh đạo rảnh hơi
Dát vàng rắc muối lên đời đế vương
Dân nghèo đói rách thảm thương
Cả Nước Xấu Hổ quê hương ngậm ngùi

Các ngài lãnh đạo điếc đui
Rừng vàng biển bạc dập vùi tang hoang
Nợ công như ách giữa đàng
Con cháu gánh cõng nghiệp oan nặng nề

Các ngài lãnh đạo như hề
Dẫn đầu đi trước bốn bề rối banh
Vận nước như hẹ nấu canh
Giặc nhiếc đầu cúi tan thành bình vôi

Các ngài lãnh đạo xứ tôi
So với thế giới ôi thôi nhục hèn
Xin ăn miệng lưỡi giỏi lèn
Lú Niễng Lác giống mấy thèng bệnh toi

....

Bích Nguyễn