.... Cái đồ Putin...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 281

Putin man rợ mất oai
Thế giới chặn lối đầu thai làm người
Gánh gồng chiến phí hụt hơi
Đời đời hậu thế chê cười hết nghinh…

adolph_putin

Lên án "cái đồ putin"
Bắn giết nước nhỏ tưởng mình trời con
Muốn dân U phải cúi lòn
Dọa bom nguyên tử tưởng ngon nhất trời

Putin khùng điên khó chơi
Hung ác kềm kẹp khắp nơi chư hầu
Bẩn thỉu thúi dưới hầm cầu
Cứ tưởng bá chủ cầm đầu thế gian

Putin gục đổ nát tan
Thân tàn ma dại chó hoang lạc bầy
Tơi tả như đàn đứt dây
Nát bét như (...) bầy nhầy gặp mưa

Putin biến thái khó ưa
Tự diệt bởi thói điếm lừa hại dân
Gây chiến xâm lược phi nhân
Vẽ vời chiến thắng thí quân đau lòng

Putin rừng rú cuồng ngông
Đạn ghim chiến trận đếm đong bạo tàn
Bom gầm xương cắt máu tràn
Hồn về địa ngục muộn màng trách ai

Putin man rợ mất oai
Thế giới chặn lối đầu thai làm người
Gánh gồng chiến phí hụt hơi
Đời đời hậu thế chê cười hết nghinh

....

Bích Nguyễn