.... Gấu mẹ sa lầy...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 388

…Gấu Mẹ đang sụp lún
Bàn cờ thế tay run
Dân U không dung túng
Kẻ hủy diệt sống chung…

russian_bear_attacks

Gấu Mẹ đang lúng túng
Đàm phán bước đường cùng
Đánh mất niềm anh dũng
Khác nào mấy đứa khùng
Đe dọa hung khí khủng
Hạt nhân nhắm lung tung

Toàn dân U chạm súng
Giữ nước chết kiêu hùng
Ngăn ngừa gian kế ngún
Buộc tội ác tiêu tùng
Chính nghĩa văn minh đúng
Phang xâm lược xuống bùn

Gấu Mẹ đang bủn rủn
Dân U chẳng hề run
Cầm súng thề binh trúng
Quyết liều mạng tới cùng
Độc lập chân lý đúng
Lò thiêu giặc đang nung

Dân U không nao núng
Súng đạn chẳng hãi hùng
Gấu Mẹ đang sụp lún
Bàn cờ thế tay run
Dân U không dung túng
Kẻ hủy diệt sống chung

....

Bích Nguyễn