.... Vén màn ngu muội...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 272

Hiểu biết chính trị là gì
Dân nắm dân định đường đi của mình
Hội nhập thế giới văn minh
Dân trí dân lập hành trình tương lai…

dang_csvn_muonnam02

Toàn dân phải gánh nợ tiền
Nợ công chính thức lệnh truyền cõng lưng
Tăng thuế khủng khiếp chưa từng
Vặt lông hết thở không ngừng khảo tra

Dân đen nước mắt trào ra
Màu cờ liềm búa thối tha vô cùng
Biết bao số phận não nùng
Đói cơm rách áo lạnh lùng tấm thân

Giai cấp phân hóa bất nhân
Xã hội vô pháp vạn lần bất công
Đỉẻng ác quyền lực xiềng gông
Bắt giam ghép tội lỡ long đất trời

Bè phái xâu xé cạn lời
Chụp mũ phản động cuộc đời tối đen
Tuyên giáo chỉ đạo thấp hèn
Dẫn dắt dư luận rối ren thụt lùi

Vì đâu vận nước tối thui
Kẻ thù uy hiếp ngậm ngùi thảm thương
Giải pháp nào cho quê hương
Vén màn ngu muội tìm đường thoát nguy

Hiểu biết chính trị là gì
Dân nắm dân định đường đi của mình
Hội nhập thế giới văn minh
Dân trí dân lập hành trình tương lai

....

vatgia_leothang

Bích Nguyễn