....Ai phá bia tưởng niệm...? (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 279

Quân dân cả nước cùng lên tiếng
Cột mốc biên cương chẳng của riêng
Chống giặc ngoại xâm niềm hãnh diện
Hy sinh gìn giữ đất vô biên…

biaduc_chiencong_sudoan33

Đỉẻng mày bưng ly (bl) ham nổi tiếng
Nô lệ ác nhục quá vô duyên
Khoe thói hèn lưu manh thô thiển
Phá bia tưởng niệm giống chó điên

Đỉẻng mày tính cách sao ngụy biện
Lòn cúi bôi tro chốn linh thiêng
Trơ trẽn sống ký sinh ti tiện
Tiếp tay cho bè lũ giặc tiền

Quân dân cả nước cùng lên tiếng
Cột mốc biên cương chẳng của riêng
Chống giặc ngoại xâm niềm hãnh diện
Hy sinh gìn giữ đất vô biên

42 năm vía hồn ẩn hiện
Bóng quế đất trời tỏa oan khiên
42 năm máu xương vạn biến
Bất khuất rạng ngời sáng linh thiêng

....

quachhailuong

Bích Nguyễn
18 tháng 2, 2021