.... Lời đầu năm...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 277

…Chống đỉẻng tham nhũng trá hình
Chư hầu nô lệ điêu linh nước nhà
Chống đỉẻng độc ác ba hoa
Gia đình đỉẻng trị gian tà bất nhân…

chucmung_nammoi_2022_nhamdan01

Nhâm Dần Năm Mới tươi vui
Mạnh mẽ khoan khoái đẩy lùi gian nan
Cọp đánh nát lũ tham tàn
Đấu tranh Dân chủ vượt ngàn chông gai

Tránh đâu cạm bẫy tù đày
Tranh đấu góp sức đua tài góp công
Cả nước chung một tấm lòng
Phản đối áp bức bất công nhục hình

Chống đỉẻng tham nhũng trá hình
Chư hầu nô lệ điêu linh nước nhà
Chống đỉẻng độc ác ba hoa
Gia đình đỉẻng trị gian tà bất nhân

Ủng hộ tri thức vì dân
Thẳng thắn đối thoại tinh thần công tâm
Vô tội án Tù lương tâm
Thực thi Hiến pháp xứng tầm nghiêm minh

Trả dân Tổ quốc thịnh linh
Trả dân độc lập công bình ấm no
Trả dân hạnh phúc tự do
Trả dân núi gấm rừng kho biển vàng

....

Bích Nguyễn