.... Điẻng cọp/Cọp đỉẻng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 274

…Chủ Nước mắt liếc lọt tròng
Quên vụ cưỡng chiếm đất trồng cướp không
Đỉẻng Cọp xảo trá xiềng gông
Cọp đỉẻng hiểm ác cuồng ngông tội đồ…

nguyenxuanphuc_cay_ruong

Chủ Nước lộn Cọp với Trâu
Tịch Điền truyền thống diễn sâu điểm mười
Bản sắc cốt khỉ mặt người
Lội ruộng tập kịch đười ươi nhập nhằng

Chủ Nước làm mẩu cày hăng
Theo sau ê-kíp mấy thằng nịnh trân
Nghiêng đầu niểng tạo dáng đần
Đạo diễn hình ảnh rần rần vỗ tay

Chủ Nước bắt Cọp kéo cày
Vẽ Trâu vằn vện mặt mày thấy phê
Giả dối hình thức gớm ghê
Tung hứng hại não thảm thê cánh đồng

Chủ Nước mắt liếc lọt tròng
Quên vụ cưỡng chiếm đất trồng cướp không
Đỉẻng Cọp xảo trá xiềng gông
Cọp đỉẻng hiểm ác cuồng ngông tội đồ

....

Bích Nguyễn