.... Làm sao hết thở dài...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 331

“…Theo chính nghĩa gặt may
Đem chân tình lẽ phải
Chia sẻ trong tầm tay
Bù đắp điều tai hại
Cuộc sống hết thở dài…”

pham_thanh04

Đỉẻng mày ngưng lèo lái
Dân trí hết thở dài
Mạnh mẽ hồn thư thái
Chân lý mỗi sớm mai
Lương tâm đầy khẳng khái
Luật pháp rõ công khai
Anh minh trừ ác hại
Đời cơm áo nặng vai
Không còn chi ái ngại
Chẳng trách phận không may
Bỏ đắn đo sợ hãi
Bỏ đàm tiếu ngoài tai
Không chấp điều dốt dại
Cuộc sống hết thở dài

Đỉẻng mày ngưng nổ gáy
Dân đen hết thở dài
Quyền dân sinh tự tại
Bớt lo lắng hôm nay
Không khổ đau oan trái
Đón hy vọng ngày mai
Không âu sầu khắc khoải
Đường trải tiếp bước dài
Giữ lòng tin thoải mái
Theo chính nghĩa gặt may
Đem chân tình lẽ phải
Chia sẻ trong tầm tay
Bù đắp điều tai hại
Cuộc sống hết thở dài

Đỉẻng mày ngưng biến thái
Dân nghèo hết thở dài
Thắt chặt tình thân ái
An cư kế sinh nhai
Bầu trời xưa trở lại
Đẹp uớc muốn tương lai
Màu trong xanh mãi mãi
Cuộc sống hết lắt lay
Mở trang đời hăng hái
Chẳng tráo trở quyền oai
Không còn chuyện ngang trái
Lỗi sai được sửa ngay
Thẳng thắn cùng đối thoại
Cuộc sống hết thở dài

....

Bích Nguyễn