.... Chúng nó xóa hết...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 413

…Thượng cướp hợp pháp lộng che
Hạ loạn tất biến nhóm phe giang hồ
Phân chia tha hóa xô bồ
Chúng Nó Xóa Hết cơ đồ văn minh…

su_quocdoanh08

Đỉẻng xây chùa tháp kinh doanh
Ra bao rừng luật để hành hạ dân
Chẳng quan tâm thứ dân cần
Cũng chưa thấu rõ thánh thần cao sâu

Ta bà cõi tạm nương sầu
Nào ai biết trước nơi đâu sẽ về
Người đau khổ kẻ hả hê
Trời cao đổ lệ bốn bề trần ai

Sống mua danh thác tượng đài
Tâm linh thời thế đếm ngày siêu thăng
Thượng vàng hạ cám nhố nhăng
Mua thần bán thánh mấy thằng đầu thai

Cưỡng chiếm bất chính đất đai
Tài sản chẳng dám kê khai rõ ràng
Quyền chức hèn nhục ác gian
Ký sinh chui rúc bầy đàn bẩn dơ

Tương lai đất nước mịt mờ
Tự do Dân chủ đợi chờ ai cho
Trẻ thơ chưa đủ ăn no
Người già còn phải co ro vỉa hè

Thượng cướp hợp pháp lộng che
Hạ loạn tất biến nhóm phe giang hồ
Phân chia tha hóa xô bồ
Chúng Nó Xóa Hết cơ đồ văn minh

....😎😡

chua_quocdoanh01

Bích Nguyễn