.... Ngày giỗ Tết...! (Bich Nguyễn)

Lượt xem: 275

…Tết là Ngày Giỗ hận sầu
Đôi bờ nhỏ lệ đêm thâu nghẹn ngào
Mùi đất đượm thấm máu đào
Gởi vào cát bụi nỗi đau muôn đời…

new_year_meals

Miền Nam rực rỡ Mai vàng
Xuân về hớn hở ngập tràn ước mơ
Miền Bắc đỏ thắm Đào tơ
Tết đến hun đúc tuổi thơ huy hoàng

Vì đâu huynh đệ tương tàn
Giải phóng thắng cuộc tan hoang cõi bờ
Tàn binh tủi nhục bơ vơ
Chính sách thù vặt hóng thờ ngoại xâm

Nồi da nấu thịt lỗi lầm
Ngây thơ xương máu tô nhầm ước mơ
Quê cha đất mẹ mịt mờ
Người tha hương kẻ lún bờ vực sâu

Tết là Ngày Giỗ hận sầu
Đôi bờ nhỏ lệ đêm thâu nghẹn ngào
Mùi đất đượm thấm máu đào
Gởi vào cát bụi nỗi đau muôn đời

Thắng thua giờ đã rõ rồi
Được mất thân phận chỗ ngồi chẳng yên
Tồn vong dân tộc đảo điên
Nợ máu cướp đất gạt tiền thêm đau

Bích Nguyễn