.... Lều cách ly ăn Tết...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 277

Cán bộ thực chất xử êm
Cách ly Covid búa liềm ăn theo
Trên bảo dưới cứ làm eo
Dưới vậy ai dám nói nghèo thử coi!...

leu_cachly00

Miền Hoa Thanh Quế dựng lều
Cách ly Covid lắm điều xôn xao
Người về ăn Tết mau mau
Ngồi trong "biệt thự" nhìn nhau ngậm ngùi

Quyết toán tiền tỉ chắc vui
Hả hê một đám muỗi ruồi bu chia
Tránh xa dịch bệnh chầu rìa
Bao gói ăn Tết nhấp bia thả giàn

Miền Hoa Thanh Quế xài sang
Dân nghèo nào dám thở than ngắn dài
Sai nha quản đám cướp ngày
Phe đỉẻng chính gốc trổ tài đi đêm

Cán bộ thực chất xử êm
Cách ly Covid búa liềm ăn theo
Trên bảo dưới cứ làm eo
Dưới vậy ai dám nói nghèo thử coi!

....

Bích Nguyễn

Tham khảo:

https://tuoitre.vn/leu-cach-ly-cho-nguoi-ve-que-an-tet-o...