Để cho dòng tin không bị quên lãng giữa dòng đời (Bùi Chí Vinh)

Lượt xem: 209

…Đánh cho bọn cõng rắn cắn gà nhà vỡ mộng vinh thân
Đánh cho đám rước voi giày mả tổ phải phập phồng trống ngực
“Đánh cho nó chích luân bất phản… phúc”
“Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn… hồn”…

haichien_hoangsa

Đã 48 năm Tàu Cộng chiếm Hoàng Sa qua trận hải chiến quá chênh lệch với VNCH ngày 19-1-1974. Mối thù này không đội trời chung. Đối với thi sĩ và nhân dân chỉ có một thái độ duy nhất: Không để chuyện mất đất mất đảo biến thành một dòng tin bị quên lãng giữa dòng đời. Hai bài thơ sau đây một bài đầy ngậm ngùi, một bài đầy hy vọng về tiền đồ đất nước…

***

 “Đã 48 năm Ngụy Văn Thà, Hạm Trưởng chiến hạm Nhật Tảo tử trận ở Hoàng Sa”
Dòng tin lọt thỏm giữa tiền, tình, tù, tội
Cuộc hải chiến mới ngày nào còn nóng hổi
Giờ nguội dần đi trước sự hờ hững người đời

Thiên hạ sẵn sàng chạy theo vàng cho đến độ hụt hơi
Sẵn sàng bán tước mua quan tiêu lòn bằng mọi giá
Sẵn sàng đem chất thải Formosa 500 triệu đô la lên bàn cân mặc cả
Nhưng để cứu một vết thương trước 1975 thì xin lỗi, đừng hòng!

Chuyện cần làm mỗi ngày là “tiền, tiền, tiền” chứ không phải biển Đông
Không phải đòi lại Hoàng Sa, không phải biểu tình yêu nước
Ngồi quán hoặc đi đường là phải dòm sau, ngó trước
Ăn cướp bằng mã tấu dao găm ngang ăn cướp bằng …còi

Giờ thêm một Trường Sa bị liếm bởi đường lưỡi bò thì cũng như biển bị bức tử, em ơi
Em có còn nước mắt cho Việt Nam tội nghiệp
Hãy khóc một lần đi em, khóc như con cá chết
Để cho dòng tin không bị quên lãng giữa dòng đời…

ĐÁNH CHO SỬ TRI NAM QUỐC ANH HÙNG CHI HỮU CHỦ

Mượn lời hịch Hoàng đế Quang Trung làm tựa bài thơ
Đánh vỗ mặt vào giặc Tàu xâm lược
Kẻ thù đâm sau lưng tất nhiên đánh trước
Chiêu bài dùng Hán gian tiêu diệt người ái quốc Việt Nam đã quá lỗi thời

Chiêu bài bịt miệng những người dám chống bất công đã bị lòi đuôi
Khi thơ đã biết cùng nhân dân chống giặc
Thơ được mài bằng máu Rồng Tiên nên rất sắc
Thơ được tôi trong lò luyện áo cơm nên hóa thép Lạc Hồng

Đánh cho bọn cõng rắn cắn gà nhà vỡ mộng vinh thân
Đánh cho đám rước voi giày mả tổ phải phập phồng trống ngực
“Đánh cho nó chích luân bất phản… phúc”
“Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn… hồn”
Đánh cho tan tác lũ tay sai Tàu cộng
Đánh cho gò Đống Đa mãi mãi ngập mồ chôn !

Bùi Chí Vinh

Nguồn: https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/posts/2690500594429139