.... Đỉẻng mày bẩn tính...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 382

“…Đỉẻng mày giam giữ Phạm Thành
Không án không xử ngọn ngành tội chi
Lấy súng đạn ép dân quỳ
Ép người chính trực gan lì mãi sao!...”

pham_thanh03

Đỉẻng mày rừng luật đầy kho
Bắt người lại cứ đong đo luật rừng
Cáo trạng gài tội chẳng dừng
Đánh lừa dư luận lừng khừng nhỏ nhen

Đỉẻng mày bẩn tính đã quen
Chuyên dụng chiêu trả thù hèn với dân
Chính sách mọi rợ ngu đần
Không có án cũng bị dần nát thây

Đỉẻng mày tâm địa bầy nhầy
Giống như ác thú sa lầy tráo trơ
Hại người thân thể xác xơ
Khôn nhà dại chợ chơi cờ tiểu nhân

Đỉẻng mày một giuộc gian thần
Sợ người cầm bút soi phần xấu xa
Sợ lòi bản chất ranh ma
Sợ người cầm bút ôn hòa đấu tranh

Đỉẻng mày giam giữ Phạm Thành
Không án không xử ngọn ngành tội chi
Lấy súng đạn ép dân quỳ
Ép người chính trực gan lì mãi sao!

😡😎😡😎

....

traigiam_namha01

Bích Nguyễn

Tham khảo:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=918275049080686&id=100026945987746