.... đâu con chết tức tưởi?... (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 298

…Kẻ xâu tội ác chất chồng
Người vô trách nhiệm chạnh lòng con thơ
Hội đoàn khoác mẽ thờ ơ
Đỉẻng rập một lũ chực chờ kể công…

be_tam_tuoi_nannhan

Tuổi thơ vui vẻ sớm trưa
Bình yên hạnh phúc đủ chưa hỏi Trời
Cái ác tự tiện được thời
Bao nỗi thống khổ nghẹn lời thở than

Chẳng được bảo vệ bảo ban
Xã hội vô cảm bạo tàn lên ngôi
Đến khi hay chuyện đã rồi
Thân xác thâm tím sục sôi kinh hoàng

Lương tâm táng tận dã man
Oan gia nghiệp chướng trắng đen đổi dời
Khuất tất oan ức tơi bời
Hồn lìa khỏi xác tuổi đời không mong

Kẻ xâu tội ác chất chồng
Người vô trách nhiệm chạnh lòng con thơ
Hội đoàn khoác mẽ thờ ơ
Đỉẻng rập một lũ chực chờ kể công

Bí mật roi vọt nín gồng
Đòn thù máu ứ đứng tròng bơ vơ
Thế giới rúng động sững sờ
Mong con tìm được bến bờ Vân An

....

Bích Nguyễn

Tham khảo:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/unicef-deeply-concern-about-the-8-years-old-girl-being-beaten-to-death-by-his-father-lover-