....Bản lĩnh bị cáo...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 291

Bị cáo điềm đạm thản nhiên
Cả hai khẳng khái lời nguyền đấu tranh
Đả đảo đỉẻng điếm gian manh
Đả đảo nhà nước chồn lanh độc tài…

 

canthitheu07

Một lần đỉẻng lại nhục thêm
"Án bỏ túi" bóp gông kềm nặng tay
Tòa "đơn nhất hóa" đất đai
Tội ác cưỡng chế đọa đày Đồng Tâm

Đỉẻng lại tựu kế sai lầm
Muốn giết bịt miệng giam cầm bất nhân
Máu rơi dân phải liều thân
Bản lĩnh giữ đất vạn phần anh minh

Chế độ hèn ác cạn tình
Tàn nhẫn đánh đập nhục hình ngu si
Xâm phạm sách nhiễu hành vi
Xấu hổ nhân cách phạm quy cửa quyền

Bị cáo điềm đạm thản nhiên
Cả hai (*) khẳng khái lời nguyền đấu tranh
Đả đảo đỉẻng điếm gian manh
Đả đảo nhà nước chồn lanh độc tài

....😡😡

Bích Nguyễn

(*): Cấn thị Thêu và Trịnh Bá Tư.

Tham khảo: https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/can-thi-theu-and-her-son-show-their-bravery