....Mồ côi...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 329

Lây lất giữa biển đời giông bão
Gởi thân phơi đầu cúi nghẹn ngào…

poor_children

Năm Mới tới rồi em sống sao
Những bé thơ trơ trọi xót đau
Thiếu Mẹ vắng Cha không cơm áo
Ngày qua ngày đói rách khát khao
Giữa thế nhân tang thương sầu não
Mồ côi số phận tủi biết bao
Tiếng cười ẩn giấu sau diện mạo
Lo lắng chênh vênh khóc kêu gào
Chỗ thừa nơi thiếu người điên đảo
Chờ dịch bệnh qua khổ thế nào
Lây lất giữa biển đời giông bão
Gởi thân phơi đầu cúi nghẹn ngào

....

sad_lonely

Bích Nguyễn