.... Đả đảo đỉẻng cộng sản...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 340

…Xử án ngu dốt nhẫn tâm
Cả hai (*) y án tám năm tù đày
Giam người chính trực thẳng ngay
Hại người lương thiện chẳng ngày yên thân…

canthitheu_trinhbatu05

Che giấu sai phạm đất đai
Đỉẻng càng lộ rõ mặt dày bất lương
Người nông dân sống bình thường
Nghĩa tình với đất yêu thương ngút ngàn
Giữ gìn vuông đất xóm làng
Bảo vệ bản sắc huy hoàng nước non
Đả đảo đỉẻng chỉ giỏi lòn
Đả đảo đỉẻng ác sống bòn phản dân
Đả đảo đỉẻng đểu ngu đần
Đả đảo Nhà nước rúc quần ngoại bang

Che giấu sai phạm rõ ràng
Đỉẻng giành đất phá xóm làng thê lương
Người nông dân sống kiên cường
Trực diện chống đỉẻng nhiễu nhương bần hèn
Chống bọn cơ hội bon chen
Chống nhóm lợi ích rối ren dân lành
Đả đảo đỉẻng đĩ hôi tanh
Đả đảo đỉẻng cướp gian manh điếm đàng
Đả đảo đỉẻng dốt dối gian
Đả đảo Nhà nước độc tàn giết dân

Người nông dân rất chuyên cần
Tay không giữ đất muôn phần bất công
Tình quê giữ trọn tấm lòng
Tình đất mưa nắng ấm nồng tỏa lan
Đỉẻng cậy quyền thế hoang đàng
Thẩm phán rừng rú dã man lỗi lầm
Xử án ngu dốt nhẫn tâm
Cả hai (*) y án tám năm tù đày
Giam người chính trực thẳng ngay
Hại người lương thiện chẳng ngày yên thân

...😡😡

Bích Nguyễn

(*): Cấn thị Thêu và Trịnh Bá Tư.

Tham khảo: https://www.rfa.org/vietnamese/news/down-communinst-appeal-theu-tu