.... Chuẩn bị mồ chôn...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 391

…Nâng khống giá kit làm giàu
Sống trên xương máu đồng bào chết oan
Cả nước chờ đợi bàng hoàng
Vỡ trận đỉẻng báo ngày tàn cáo chung…

testkit_vieta

Đỉẻng khôn quá hóa mất khôn
Từ giờ chuẩn bị mồ chôn thật rồi
Đốt lò đốt cái chỗ ngồi
Ló đuôi hở cái đầu tồi đứt dây
Động rừng động ổ cả bầy
Hang lớn hang nhỏ lần này khó tha
Hàng ngang hàng dọc phe ta
Công cụ đối phó chi quà lót tay
Phần trăm chia nhận công khai
Phen này kê sổ đầu thai dính chùm

Đỉẻng xui quá rớt hang hùm
Sân sau sân trước lùm xùm nổ banh
Việt Á kit test điều hành
Xét nghiệm Covid siêu nhanh siêu hài
Uy tín đỉẻng có cơ bay
Đại án tham nhũng tiệc bày mâm cao
Nâng khống giá kit làm giàu
Sống trên xương máu đồng bào chết oan
Cả nước chờ đợi bàng hoàng
Vỡ trận đỉẻng báo ngày tàn cáo chung

....😡😎

Bích Nguyễn

Tham khảo: https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/the-viet-a-company-can-be-discredit