....Đỉẻng giống giẻ rách…! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 324

Đỉẻng không có thứ dân cần
Chỉ toàn tà độc bất nhân thấp quèn
Đỉẻng giống giẻ rách teng beng
Đợ dân bán nước tham hèn láo điêu…

trinhbaphuong_nguyenthitam02

Chính quyền hèn ác sân si
Bất đồng chính kiến có gì là sai?
Người nông dân dạ thẳng ngay
Giúp người khiếu kiện đất đai ôn hòa
Vậy mà cũng phải hầu tòa
Bản án man rợ được đà kịch khung

Thẩm phán giống ký sinh trùng
Tùy hứng đầu óc điên khùng dã tâm
Trịnh Bá Phương án mười năm
Nguyễn Thị Tâm án sáu năm tù đày
Hiểm án tiêu diệt người tài
Tội danh cáo buộc bừa cày xác dân

Đỉẻng không có thứ dân cần
Chỉ toàn tà độc bất nhân thấp quèn
Đỉẻng giống giẻ rách teng beng
Đợ dân bán nước tham hèn láo điêu
Đỉẻng đang gióng trống hồi liều
Trước toàn thế giới tiếng kêu lạc hồn

....😡

Bích Nguyễn

Tham khảo:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/two-activists-sentenced-to-16-years-on-spreading-propaganda-antistate-charge-12152021035311.html