.... Trả đũa hèn...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 356

*Chống "BOT" bẩn lạm thu tiền
*Chống "BOT" thu phí độc quyền kinh doanh
*Chạm lợi ích nhóm ban hành
*Chạm nguồn tham nhũng riêng dành đỉẻng thu…

do_nam_trung03
Đỗ Nam Trung

Tùy hứng nói thách kinh hồn
Tòa án như cái lò tôn phừng phừng
Nắm quyền sanh sát luật rừng
Buộc tội kết án tưng tưng tới trời
Quan tòa như lũ đười ươi
Đóng vai hề lố kịch cười ngả nghiêng
*Chống "BOT" bẩn lạm thu tiền
*Chống "BOT" thu phí độc quyền kinh doanh
*Chạm lợi ích nhóm ban hành
*Chạm nguồn tham nhũng riêng dành đỉẻng thu
Làm cho rối trí mịt mù
Ghép tội hình sự án tù mười năm
Cộng thêm quản chế bốn năm
Mùi rừng rú biết đỉẻng khăm thế nào
Chính sách trả đũa tào lao
Chính quyền hèn ác khác nào gian manh

....

Bích Nguyễn