.... Thiệt là...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 311

“…Đỉẻng độc tài hóa tham đần
Chặn tiếng phản biện dấn thân kiên cường
Đỉẻng bày binh khắp chính trường
Thua người cầm viết bình thường Đoan Trang…”

phamdoantrang44

Thiệt là bẽ mặt gì đâu
Ác gian hèn bẩn mọt sâu nắm quyền
Giương oai vô sản chính chuyên
Búa liềm ấu trĩ gông xiềng bất nhân
Tước đoạt ngôn luận bình dân
Đa nguyên đóng góp cách tân nước nhà
Sợ người cầm viết chỉ ra
Chiêu trò thủ đoạn ranh ma cực kỳ

Thiệt là cay cú quá đi
Ra án sơ thẩm thị uy trò hề
Xử người cầm viết chán ghê
Bộ máy quyền lực ngô nghê tồi tàn
Giống bầy thú dữ hoang đàng
Xâu xé hung dữ dã man giết người
Cầm tù đày đọa nực cười
Ý chí nhân cách vẹn mười lương tâm

Thiệt là con cháu đã lầm
Tưởng đâu cách mạng ngàn năm chói lòa
Ai ngờ một giuộc gian tà
Tự do Dân chủ chỉ là mị dân
Đỉẻng độc tài hóa tham đần
Chặn tiếng phản biện dấn thân kiên cường
Đỉẻng bày binh khắp chính trường
Thua người cầm viết bình thường Đoan Trang

....

Bích Nguyễn

Tham khảo:

- https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-tuyen-9-nam-tu-cho-pham-doan-trang-phien-toa-that-chat-an-ninh/6354300.html