.... Kiên cường khảng khái...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 245

“…Cầm trịch trước tòa quân vô loại
Xử người yêu nước chẳng gớm tay
Áo đen đội mão đồ ăn hại
Đày đọa người yêu nước thẳng tay…”

phamdoantrang_nguyenthitam_trinhbaphuong_donamtrung

Bốn gương mặt kiên cường khẳng khái
Liều dấn thân quyết vượt chông gai
Thà nguy nan chẳng hề e ngại
Phản biện đấu tranh chống độc tài

Ôn hòa ngòi bút cho lẽ phải
Vạch mặt lũ lừa đảo tay sai
Đỉẻng đỏ gieo kinh hoàng thiệt hại
"Bình dân chính trị" rõ tương lai

Chính nghĩa chí tình tâm sáng mãi
Vì dân vì nước tỏ lòng ngay
"Bất đồng chính kiến" luôn tự tại
Vu khống giam cầm án bi hài

Cầm trịch trước tòa quân vô loại
Xử người yêu nước chẳng gớm tay
Áo đen đội mão đồ ăn hại
Đày đọa người yêu nước thẳng tay

....

Bích Nguyễn