Biến thể họ Tập (Đặng Sơn Duân)

Lượt xem: 234

“…Hiện có nghi ngờ vì sao Xi lại bị bỏ qua. Có phải do nó giống với họ Xi của Tập Cận Bình? Liệu có phải bỏ qua mỗi mình Xi thì lộ quá nên người ta mới bỏ qua cả Nu?..”

mautu_hylap

Tên các biến thể vi rút được WHO đặt theo bảng chữ cái Hy Lạp, với các biến thể gần đây là Lambda và Mu. Thế nhưng, biến thể mới nhất lại được đặt là Omicron, bỏ qua hai chữ Nu và Xi.

Hiện có nghi ngờ vì sao Xi lại bị bỏ qua. Có phải do nó giống với họ Xi của Tập Cận Bình? Liệu có phải bỏ qua mỗi mình Xi thì lộ quá nên người ta mới bỏ qua cả Nu?

Nghe bảo anh WHO biện bạch rằng phải bỏ qua biến thể "Xi" vì đó là họ thông dụng. Chính sách là không muốn xúc phạm văn hóa, sắc tộc... blah blah...

Vậy mà họ vẫn dùng biến thể Mu, trong khi Mu cũng là một họ thông dụng của người Trung Quốc, viết theo bính âm. Chẳng hạn các họ Mục, Mộc, Mộ... đều có thể viết là Mu.

tapcanbinh_coronavirus01

Thằng "Xi" có thể là thằng Tập Cận Bình, hay Tây Môn Khánh. Nhưng rõ ràng người Việt mình dễ gặp một cô Mục Niệm Từ hay Mộc Uyển Thanh hơn một thằng Tập hay thằng Tây.

Nên lấy lý do tên họ để bỏ qua Xi mà không bỏ qua Mu là xạo quần. Nó chỉ sợ thằng cha nó thôi!

28.11.2021
Đặng Sơn Duân

Nguồn: https://www.facebook.com/duan.dang.9/posts/4831880116825086

Nguồn: https://thuymyrfi.blogspot.com/2021/11/ang-son-duan-bien-ho-tap.html