....Quan đỉẻng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 186

….Quan đỉẻng sống ký sinh
Luôn chui rút rập rình
Theo bầy đàn rỉa rói…

quan_matmo

Quan đỉẻng quá tinh ranh
Nhiều như muỗi mọc nanh
Vo ve lời dịu ngọt
Hút hết máu dân lành
Định hướng trò lưu manh
Coi dân như bèo bọt
Toan tính chuyện gian manh
Giết hại người đấu tranh

Quan đỉẻng sống ký sinh
Luôn chui rút rập rình
Theo bầy đàn rỉa rói
Dân nghèo đói bất bình
Dân phản đối miệt khinh
Cờ búa liềm le lói
Tô vẽ trên giáo trình
Chẳng còn mấy ai tin

....😎😡

Bích Nguyễn