Bộ GD&ĐT VN cho in nhiều cờ Trung Quốc trong sách giáo khao tiếng Việt lớp 1 bỏ hẳn môn Văn (Trần Mạnh Hảo)

Lượt xem: 184

“…Việc bộ GS & ĐT Việt Nam cho cắm nhiều cờ năm sao Trung Quốc trên cổng trường cấp một, và việc loại bỏ hẳn MÔN VĂN, là môn quan trọng nhất của học sinh, phải chăng là việc làm theo ý của Minh Thành tổ ngày xưa tiếp tục âm mưu đồng hóa Việt Nam…”

sach_giaokhoa_lop1

Có bàn tay của Trung Quốc giật dây (hoặc mua chuộc bằng tiền) khiến Bộ GD&ĐT VN cho in nhiều cờ Trung Quốc trong sách giáo khao tiếng Việt lớp 1 và việc bỏ hẳn môn văn là môn dạy làm người, môn của nghệ thuật truyền cảm thẩm mỹ để thay bằng “Môn Ngữ Văn” là một môn thuần túy khoa học, không hề có dây mơ rễ má nào với môn văn truyền thống “Văn tức người” của dân tộc ta hay không?

Chúng tôi đã có ba bài báo phê phán các GS : Nguyễn Đăng Mạnh, Trần Đình Sử, Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Bùi Mạnh Hùng... đã bỏ hẳn MÔN VĂN là môn nghệ thuật thẩm mỹ văn chương thay bằng một môn “Ngữ Văn” là môn khoa học thuần túy để dạy cho trẻ em từ lớp một đến đại học.

Khi quân Minh xâm lược nước ta, Chu Đệ, tức Minh Thành tổ ( 1356 - 1424) ra lệnh tiêu diệt nền văn hóa, văn hiến, văn học của dân tộc ta : "Một khi binh lính vào nước Nam, trừ các sách kinh và bản in của đạo Phật, đạo Lão thì không thiêu hủy; ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả những loại [sách] ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ, như loại sách có câu "Thượng đại nhân, khưu ất dĩ" một mảnh một chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước phàm những bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá sạch hết thảy, một mảnh một chữ chớ để còn", bao nhiêu trước tác thuần túy Việt Nam thì đều phải phá hủy”.

"Nhiều lần đã bảo các ngươi rằng phàm An Nam có tất thảy những sách vở văn tự gì, kể cả các câu ca lý dân gian, các sách dạy trẻ, như loại "Thượng đại nhân, khưu ất dĩ" một mảnh một chữ đều phải đốt hết, và tất thảy các bia mà xứ ấy dựng lên thì một mảnh một chữ hễ trông thấy là phá hủy lập tức, chớ để sót lại. Nay nghe nói những sách vở do quân lính bắt được, không ra lệnh đốt ngay, lại để xem xét rồi mới đốt. Quân lính phần đông không biết chữ, nếu đâu đâu cũng đều làm vậy thì khi đài tải sẽ mất mát nhiều. Từ nay các ngươi phải làm đúng như lời sắc trước, truyền cho quân lính hễ thấy sách vở văn tự ở bất kỳ nơi nào là phải đốt ngay, không được lưu lại"…

Nước ta trong năm tháng này, sao lại để cho Trung Quốc khống chế nền giáo dục, khiến sách dạy Tiếng Việt phải in nhiều cờ Trung Quốc cắm trên cổng trường Việt Nam là sao?

Hơn nữa, liệu Trung Quốc có nhúng tay (hoặc mua chuộc bằng tiền) vào lệnh của các bộ trưởng bộ GD & ĐT Việt Nam từ các ông Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Vũ Luận, Phùng Xuân Nhạ đã giết hẳn môn VĂN là môn dạy làm người, dạy trẻ yêu Tiếng Việt, dạy thẩm mỹ văn chương, để dạy một môn khoa học là “Ngữ Văn” không có dây mơ rễ má gì với môn Văn cả…

Hậu quả, giờ đây trẻ em và học sinh sinh viên vô cùng căm thù môn “Ngữ Văn” khô khốc, phản thẩm mỹ…

Việc bộ GS & ĐT Việt Nam cho cắm nhiều cờ năm sao Trung Quốc trên cổng trường cấp một, và việc loại bỏ hẳn MÔN VĂN, là môn quan trọng nhất của học sinh, phải chăng là việc làm theo ý của Minh Thành tổ ngày xưa tiếp tục âm mưu đồng hóa Việt Nam…

nguyendangmanh01 trandinhsu01
Nguyễn Đăng Mạnh
               Trần Đình Sử
Hai ông Trần Đình Sử và ông Nguyễn Đăng Mạnh chủ soái bỏ môn Văn dạy môn khoa học ngữ văn

Cần phải truy tố các ông bộ trưởng bộ GD & ĐT và các vị Nguyễn Đăng Mạnh, Trần Đình Sử, Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống …ra tòa vì tội toa rập với ngoại bang bỏ hẳn môn văn trong nhà trường phổ thông và đại học .,.

Sài Gòn ngày 16-10-2021
Trần Mạnh Hảo

Nguồn: https://www.facebook.com/tran.manhhao.376