.... Lúc lắc...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 383

…Tránh sao cho khỏi ngày tàn
Miệng đời nguyền rủa nát tan tộc dòng…

nguyenphutrong113

Vịn tay sợ sắp đi xa
Giữ hơi bên cạnh cà sa chắc rồi
Lúc la lúc lắc than ôi!
Bước xiêu không vững thích ngồi xơi lâu
Mới chừng 77 (bảy bảy) chớ đâu
10B mới đó trắng đầu ngã nghiêng
Hai ghế ngôi vị khùng điên
Một giuộc ăn cướp tham tiền ác gian
Tránh sao cho khỏi ngày tàn
Miệng đời nguyền rủa nát tan tộc dòng

😎

Bích Nguyễn

Tham khảo: https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nguyen-phu-trong-van-phai-vin-tay-nguoi-ben-canh-de-di-cho-vung