Quân đội nhân dân (Từ Thức)

Lượt xem: 1177

“…Đánh dân, tránh giặc, là chiến thuật duy nhất để chiến thắng mà không tổn hại lực lượng, rất cần thiết cho trọng trách của quân đội, là kinh tài và bảo vệ giang san của các lãnh chúa…”

duluanvien04

Trên khắp thế giới, người ta vẫn nghĩ quân đội có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ quốc gia, bảo vệ nền độc lập của đất nước và sinh mạng của người dân. Quân đội phi chính trị, vì là của dân, cho dân, vì dân.
Đó là một quan niệm sai lầm. Sai lầm, ngây ngô và lỗi thời.

Quân đội lý tưởng, trong một xã hội kiểu mẫu, có những tiêu chuẩn và phương pháp hoạt động hoàn toàn khác :

1. Quân đội phải kinh doanh, vì không có gì quý hơn tiền bạc. Không có tổ chức mạnh nếu không có tài chánh. Không có quân đội trung kiên, nếu không có tiền bạc chia nhau . Muốn có tiền, phải làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Một cách lưong thiện hay bất lương. Lương thiện là trò giải trí của giai cấp trưởng giả, không phải tư duy cách mạng. Kinh doanh với khí giới, phi cơ, chiến hạm hữu hiệu hơn là làm ăn tay không.

2. Quân đội phải chia nhau lãnh thổ. Mỗi sứ quân chiếm một vùng. ‘’ Không có gì quý hơn độc lập, tự do ‘’. Độc lập của mỗi sứ quân. Tự do, toàn quyền bán đất, bán đảo, cho thuê đất, xây nhà cửa, khách sạn, phá rừng, xẻ núi.

Cha chung không ai khóc. Mỗi lãnh chúa như vậy, sẽ sẵn sàng hy sinh tới gịọt máu cuối cùng của thuộc hạ, để bảo vệ giang san của chính mình. Và bảo vệ chế độ để được tồn tại mãi mãi.

3. Quân đội phải làm chính trị, vì Đảng là quốc gia, quốc gia là Đảng. Muốn bảo vệ quốc gia, phải bảo vệ Đảng.

Muốn bảo vệ Đảng phải hiểu chính sách Đảng và tư tưởng của các lãnh chúa. Chính sách, tư tưởng đó siêu việt, quân đội phải bảo vệ. Cách bảo vệ hữu hiệu nhất là loại trừ những phần tử không suy nghĩ như Đảng. Mười ngàn dư luận viên chỉ là bề mặt. Sự thực mỗi người lính phải có bổn phận kiểm soát, theo dõi, tố cáo, loại trừ những những kẻ loạng quạng đi sai đường, nghĩ sai hướng.

4. Hàng ngũ Dư Luận Viên hùng hậu sẽ giải thích cho dư luận hiểu chiến thuật " hèn với giặc, ác với dân.". Binh pháp Tôn Tử nói cái chính không phải là đánh, mà là thắng.

Muốn trăm trận trăm thắng, phải biết lựa địch, chọn thời cơ. Đánh dân, tránh giặc, là chiến thuật duy nhất để chiến thắng mà không tổn hại lực lượng, rất cần thiết cho trọng trách của quân đội, là kinh tài và bảo vệ giang san của các lãnh chúa.

Đáng lẽ chân lý đó toàn quân phải hiểu, không hiểu phải học tập. Nhưng dân ngu, lính ngu, có đứa tối dạ không hiểu. Vì vậy, phải đào tạo 10.000 dư luận viên, hồng hơn chuyên, để khai dân trí.
Câu hỏi đặt ra: lấy tiền đâu để nuôi thêm 10 ngàn người trong một xứ kinh tế kiệt quệ đã có hàng trăm ngàn DLV ? Câu trả lời trong mục số 1.

Tuyển dụng DLV là giải pháp cần thiết và khẩn cấp nhất trong hiện tình của đất nước.
Một dân tộc thông minh không có vấn đề. Chỉ có giải pháp.

Từ Thức

Nguồn: facebook.com/tu.thuc.39